lakatA felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi Törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Filosz Kiadó a rendelkezésére bocsájtott adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a kért információk, rendelések teljesítésére, ill. a GLS futárszolgálat általi kézbesítés lebonyolítására használja fel. A fentieken kívül a személyes adatokat egyéb harmadik félnek semmilyen formában nem szolgáltatja ki.

A személyes adatokkal az alábbi jogszabályok és normák szerint járunk el:

  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
  • az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. Rendelet,
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletére.