A koncentráció képességének fejlesztése

posted in: Könyvrészletek | 0

Az idézet forrása: Gyakorlati útmutató a meditációhoz című könyv • Filosz Kiadó

Meditáció

Van egy nemzedékről nemzedékre szálló kedves történet, amely leírja, hogyan hozzuk létre a koncentrációt a meditációban. A történetben idomított elefánt szerepel, amelyet régóta használnak Indiában nehéz munkákra, például nagy kövek vagy kidöntött fák mozgatására. Vidéken még napjainkban is láthatunk építkezéseken dolgozó elefántokat Indiában.

Képzeljük el, hogy egy elefántot a hajcsárja, a máhaut egy kisvároson hajt keresztül egy építkezési területre. A város közepén bazár található, ahol az út mindkét oldalán árusok kézikocsijai sorakoznak, gyümölcsök és zöldségek halmaival. Ahogy az elefántot végigvezetik a szűk átjárón, minden valószínűséggel kiszúr magának egy fürt banánt, és az ormányával érte nyúl. A máhautnak meg kell akadályoznia az efféle lopást, hiszen ki kellene fizetnie a banánt, amit az elefántja felfal.

Az elefánthajcsárnak meg kell zaboláznia az elefántot, hogy ne hadonásszon az erőteljes ormányával, éppen úgy, ahogy nekünk is féken kell tartanunk erőteljes elménket. Ha a máhaut egyszerűen megragadná az elefánt ormányát, akkor az állat könnyedén elbírna vele. Hasonlóképpen, ha erővel próbáljuk az elménket a csendes engedelmesség állapotába kényszeríteni, akkor nagy valószínűséggel a hatalmába kerít bennünket, ahogy az előző fejezetben tárgyaltuk.

Az elefánthajcsár, az efféle problémákat elkerülendő, egy botot ad az elefántnak, mielőtt belépnének a bazárba. Az elefánt hajlékony ormányával megragadja a botot, és végigsétál a szűk átjárón. Amikor meglát egy fürt banánt, nem tudja azt megragadni, amíg a botot az ormányában tartja. S mivel a máhaut jól beidomította, nem fogja elengedni a botot.

MeditációA bot arra szolgál, hogy lefoglalja az elefánt erőteljes ormányát, ami által féken tartja az állat azon hajlamát, hogy hadonásszon és rosszalkodjon vele. Ugyanígy, ha egy meditációs tárgyra összpontosítjuk a figyelmünket, az leköti az elménket, és visszatartja attól, hogy elkalandozzon. Az előző gyakorlatokban több ilyen meditációs tárgyat megismertünk, például a gyertyalángot, a zümmögő hangot és a lélegzetünket. Amíg megmaradunk egy ilyen tárgy mellett azáltal, hogy rajta tartjuk a figyelmünket, addig féken tartjuk az elme elkalandozásra való hajlamát.

Úgy tűnik azonban, az elefánt jobban képzett nálunk, hiszen szilárdan megragadja a neki adott botot, mi viszont nagy valószínűséggel újra meg újra elengedjük a meditációs tárgyat, különösen a meditáció tanulásának kezdetén. Sok gyakorlatra van szükség, mielőtt a figyelmünk folytonosan megmarad egy meditációs tárgyon, anélkül hogy zavaró tényezők megszakítanák ezt a folyamatosságot.

Meditáció

Amikor az elefántot idomítani kezdik, rendszeresen elejti a botot. A máhaut minden egyes alkalommal türelmesen visszaadja neki, hogy próbálja meg újra. A képzetlen elme ugyanígy újra meg újra elengedi a meditációs tárgyat. De képezhetjük az elménket azzal, hogy szelíden visszahozzuk minden alkalommal, amikor elkalandozik. Amikor súlyt emelünk, minden egyes ismétléssel erősítjük az izmainkat. A meditációban minden egyes alkalommal erősödik a koncentrációs képességünk, amikor visszahozzuk a figyelmünket.