Paul Brunton

posted in: Életrajzok | 0

1898 október 21. London - 1981 július 27. Svájc

Az 1898-ban született Paul Brunton világhírű író, utazó, akinek számos könyve több millió példányban jelent meg — közülük magyar fordításban is több elérhető.

Paul Brunton

Paul Brunton, az 1898-ban született világhírű író, utazó, akinek számos könyve több millió példányban jelent meg — közülük magyar fordításban is több elérhető, többek között az India titkai, Egyiptom titkai, A titkos ösvény, a Jóga titkos tanításai és Az Önvaló Bölcsessége —, célja az volt, hogy e szerteágazó, gyakran különböző tanítások közös gyökerét megtalálja, és megmutassa olvasóinak.

A 30-as évektől keresztül-kasul bejárta Ázsiát, barátságot kötött jógikkal, filozófusokkal, bölcsekkel, és a huszadik század egyik leghíresebb misztikusának, Rámana Maharisinek is tanítványa lett. Nem állt meg soha egy helyen, a végső tanítást kereste mindenhol, és útjairól, tapasztalatairól, élményeiről folyamatosan könyveket írt.
Az 1950-es évek végén letette a tollat, s visszavonult Svájcba. Több újságban a halálhíre is megjelent – csak néhány barátja és tanítványa látogatta. Valójában azonban egészen 1981-ben bekövetkezett távozásáig nem pihent. Rövid, néha pár soros, néha pár oldalas feljegyzéseket készített a legkülönbözőbb témákban, amelyek eszébe jutottak. Ezeket rendszerezve összegyűjtötte, de nem szándékozott kiadni őket – ezzel nem foglalkozott. Az őt időnként meglátogató barátaira bízta, hogy ha érdemesnek találják, halála után valamilyen formában adják ki ezeket a feljegyzéseket.
A 80-as években végül elkezdődött e komoly munka, és írásait 10 kötetben, témánként rendezve jelentették meg. Ennek a 16 kötetnek a kivonata a jelen mű, amely minden témakörből az eredeti angol kiadás szerkesztői által legfontosabbnak, leghasznosabbnak vélt feljegyzésekel ragadja ki, teljes körben bemutatva Paul Brunton tanításait. Ezek a könyvek a korábban magyarul is megjelentekhez képest nagyságrendileg mélyebbek, komolyabb, kiérleltebbek – Paul Brunton szellemi, filozófiai fejlődése élete utolsó évtizedeiben nemhogy megállt volna, hanem éppen ekkor érte el teljességél.

Brunton kívánsága volt, hogy azok a szövegek, melyeken élete utolsó éveiben dolgozott, vagyis az Esszék a keresésről és a 16 kötetes Paul Brunton jegyzetei csak halála után jelenhessenek meg. Legközelebbi barátai amerikában adták ki ezeket a műveket a XX. század kilencvenes éveinek végén. Érdekes módon vannak tagolva ezek a szövegek: különálló bekezdésekbe és cikkekbe, melyeket a szerző „paras”-nak nevezett. Ezekben egyszerre mindig csak egy bizonyos mennyiségű tényt, tudnivalót vagy tapasztalatot tár fel az olvasóknak, amiről aztán az olvasónak kell kreatívan elmélkednie intuitív módon.

P. Brunton megjelent könyvei

  • Misztikus tanítások
  • India titkai
  • Egyiptom titkai
  • A titkos ösvény
  • Jóga titkos tanításai
  • Az Önvaló Bölcsessége