David R. Hawkins

posted in: Életrajzok | 0

(1927 - 2012)

Dr. Hawkins nemzetközileg elismert spirituális tanító, szerző és előadó, aki előszeretettel foglalkozik olyan témákkal, mint a magas tudatállapotok, a tudatkutatás, vagy az Önvalónak Isten jelenlétének való felismerése.

David R. Hawkins jelentősége

Megjelent műveit és előadásait széles körben egyedülállónak tartják abban az értelemben, hogy egy tudományos és kutatói háttérrel rendelkező személy utólag képes volt tisztán és érthetően szavakba önteni, és elmagyarázni a nagyon magas spirituális tudatosság megjelenésének rendkívüli jelenségét.

A megszokott egós tudatállapot és annak a Jelenlét általi megszűnése közti átmenetről a szerző több nyelvre lefordított trilógiája számol be bővebben:

  • a Teréz Anya elismerését is megnyerő Erő kontra erő (1995),
  • A Mindenség szem (2001) (Filosz),
  • valamint az I: Reality and Subjectivity (2003).
  • Az ego megnyilvánulásainak, eredendő korlátainak, és az azokon való felülkerekedés lehetőségeinek feltérképezése tovább folytatódik a Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference (2005),
  • Tudatszintek meghaladása (2006),
  • Isten Jelenlétének Felfedezése (2007) (Rácz Virág-Lilla magánkiadása, 2012),
  • és a Reality, Spirituality and Modern Man (2008) című művekben.

A trilógia megjelenését a tudat természetének kutatása előzte meg, ami egy doktori disszertáció formájában Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness (Az emberi tudat szintjeinek kvalitatív és kvantitatív vizsgálata és kalibrálása)(1995) címen jelent meg. Ez a dolgozat a tudomány és a spiritualitás látszólag összeegyeztethetetlen tartományai közé vert hidat egy olyan módszer felfedezésének köszönhetően, amely az emberi történelem során először alkalmas eszközt kínál az igazság és a hamisság megkülönböztetésére.

A kezdeti munka jelentőségéről kiterjedten és elismerően számolt be a Brain/Mind Bulletin című folyóirat, és kedvező fogadtatásra lelt az ezt követő előadásokon is, például egy a tudomány és a tudat kapcsolatát vizsgáló konferencián (International Conference on Science and Consciousness). A szerző számos előadást tartott hazájában és külföldön egyaránt, különféle szervezetek, spirituális konferenciák, egyházi közösségek, valamint apácák és szerzetesek előtt, többek között Angliában az Oxford Forumon. A távol-keleten Dr. Hawkins megkapta a „megvilágosodáshoz vezető út legfőbb tanítója” (Te Rjang Szun Gak Dosza) elismerő titulusát. Mivel megfigyelése szerint az idők során, számos spirituális igazságot azért értettek félre, mert nem volt hozzá kellő magyarázat, így Dr. Hawkins havi rendszerességgel tartott előadásokat annak érdekében, hogy további részletes magyarázatokkal szolgálhasson — ezek az előadások azonban a terjedelmük miatt alkalmatlanok a könyvformában való megjelentetésre. A róluk készült és jobbára hozzáférhető felvételek azonban –mivel többnyire kérdés-felelettel zárulnak — további magyarázatokkal szolgálnak a témában.

Életművének átfogó célja az, hogy az emberi tapasztalatot a tudat evolúciójának tükrében új összefüggésbe helyezze, és mind az elmét, mind pedig a lelket az eredendően isteninek, vagyis az élet és a Létezés táptalajának és állandó forrásának megnyilvánulásaiként értelmezve egységbe rendezze. A szerző ez irányú odaadását a könyveinek az elején és végén olvasható mondat – „Gloria in excelsis Deo!” (Dicsőség a magasságban Istennek!) – hűen kifejezi.

Forrás:
David R. Hawkins:
Elengedés,
Filosz Kiadó Budapest 2014 

David R. Hawkins munkássága

Dr. David R. Hawkins 1952 óta dolgozott pszichiáterként, és az American Psychiatric Association (Amerikai Pszichiátriai Társaság) és több más szakmai szervezet örökös tagja. Több, országszerte ismert televíziós műsorban szerepelt, többek között a The McNeil / Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show vendége volt, de tudományos ismeretterjesztő filmekben és más műsorokban is feltűnt.

David Hawkins számos tudományos és spirituális cikk, könyv, videokazetta szerzője, és több előadássorozatot tartott. A Nobel-díjas Linus Pauling mellett az Orthomolecular Psychiatry (Ortomolekuláris pszichiátria) című korszakalkotó mű társszerzője. Változatos kutatói és oktatói tevékenységéről részletes leírás található a Who’s Who in America és a Who’s Who in the World című kiadványokban. Évekig az episzkopális és katolikus egyházmegyék, és a Zen Monastery tanácsadója volt.

Dr. Hawkins számos helyen tartott előadást, többek között a Westminster Apátság, a Universities of Argentína, a Notre-Dame, Michigan, Fordham és a Harvard vendége is volt. Ő tartotta a San Franciscóban, a Kaliforniai Egyetem Orvosi Karán az éves Landsberg előadást. Nemzetközi diplomáciai tanácsadóként is működött, és fontos szerepet játszott a világbékét fenyegető, régóta fennálló konfliktusok megoldásában.

Az emberiségért végzett munkássága elismeréseképpen 1995-ben a San Anselmo Theological Seminaryban a dán Valdemar koronaherceg lovaggá ütötte, és felvették a Kr. u. 1077-ben alapított Jeruzsálemi Szent János ispotályos lovagrend tagjai közé.

Dr. Hawkins a tudat természetével foglalkozó kutatásának eredményeit a „Quantitative and Qualitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness” címmel megjelent doktori disszertációjában közölte. Az ebben ismertetett tudományos eredmények szolgáltak alapul az ERŐ kontra erő: a tudat anatómiája című könyve megírásához, amely azóta egyetemi tananyag lett. Több idegen nyelven is kiadták, és több országban benne volt a legnagyobb példányszámban eladott könyvek tízes toplistájában. A könyvet a világ számos vezetője és Teréz anya is méltatta.

1999-ben dr. Jin-Hee Moon, a dalai láma egykori tanácsadója meghívta dr. Hawkinst, hogy tartson előadást Dél-Koreában, és találkozzon kormánytisztviselőkkel, spirituális csoportokkal, többek között a szöuli Advanced Yoga Research Center tagjaival. Látogatása hasznos eredményekkel járt, mint az több újságban is olvasható volt. 2000 szeptemberében ismét meghívták Szöul-ba, amikor a megtisztelő „Tae Ryoung Sun Kak Tosa” nevet kapta („Nagy lélek, a megvilágosodáshoz vezető út legfőbb tanítója/tudósa” – a névadók fordításában). A gyönyörű koreai kalligráfiával írt dokumentumot Jang Kyung Suk tábornok készítette és adta át Szöulban, 2000. szeptember 25-én.

Az újságok részleteket közöltek dr. Hawkins előadásából, amelyek ismertették a tudati szinteket és a nem-lineáris dinamika kutatásának szerepét az emberiség jövőjét illetően. („You Can Discern Truth from Falsehood”, Hankyorch Daily 9/16/00). Bár az előadás előtt hetekig megállás nélkül esett az eső Szöulban, befejezésekor a nap ragyogó aranyszínben hirtelen kisütött, és szivárvány tűnt fel az égen, mintha megerősítené az emberiség reményteli jövőjére vonatkozó jóslatot.

Forrás: David R. Hawkins: A Mindenség szeme

További részletek:

Hawkins tanulócsoport