Back to Buddhizmus
Sale!

Jack Kornfield

A bölcs szív

Buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára

4300 Ft3655 Ft15%

Készleten

Kiadó: , 2017

Oldalszám: 472

Kötés típusa: Kartonált

Fordító: Tóth Zsuzsanna

ISBN: 978 963 9718 94 4

Műfaj:

Lapozz bele:

Leírás

Jack Kornfield fiatalemberként tíz évet töltött távol-keleti kolostorokban, első kézből tapasztalván meg a buddhista tanítások életre szóló átalakító erejét. Az Egyesült Államokba hazatérve PhD fokozatot szerzett klinikai pszichológiából és maga is kolostort alapított a kaliforniai Spirit Rockban.

Ebben a könyvében a buddhizmus tanításait olyan pszichológiai rendszerként mutatja be, amely az emberi szellem nemességére és szakralitására, az érzelmek és a gondolatok finom analízisére, az elme és a szív transzformációjára helyezi a hangsúlyt. Ellentétben a nyugati pszichológia és pszichiátria fősodrának orvosi irányultságával, itt a sugárzó emberi méltóságra épülő szemlélettel van dolgunk, egy praktikus úttal, amelyet rendszeres gyakorlással a saját életünkben valósíthatunk meg. A kötetben megismerkedhetünk Kornfield nagyszerű tanítóinak bölcs tanácsaival, sok-sok történetet olvashatunk saját terápiás praxisából és feltárul élettörténete is: hogyan küzdött meg családon belüli erőszakkal terhelt gyermekkorának árnyaival.

„Jack Kornfield csodálatos mesélő és nagy tanító.”

Thich Nhat Hanh

  I. rész
  KIK VAGYUNK VALÓJÁBAN?

  1. fejezet Nemesség – Eredendő jóságunk
  1. alapelv: Lássuk meg minden emberi lény belső nemességét és szépségét.
  Belső szabadság: a szív megszabadulása – Szent észlelés
  Gyakorlat: Lássuk meg a titkos jóságot

  2. fejezet Forduljunk a világ felé kedvességgel – Az együttérzés pszichológiája
  2. alapelv: Az együttérzés legalapvetőbb természetünk. Abból ered,hogy mindennel kapcsolatban állunk.
  Valódi természetünk az együttérzés – Az öngyűlölet problémája – Az együttérzés bátorság
  Gyakorlat: Együttérzés-meditáció

  3. fejezet Ki néz a tükörbe? A tudatosság természete
  3. alapelv: Amikor a figyelmet a tapasztalásról a tudomással rendelkező,tágas tudatosságra helyezzük át, megszületik a bölcsesség.
  A tudatosság kétféle jellege – Amikor ráébredünk a tiszta tudatosságra: az égbolt – Lényegünk
  Gyakorlat: Hangok folyama

  4. fejezet A tudatosság elszíneződése
  4. alapelv: Vegyük észre a tudatosságot megtöltő tudatállapotokat, és az egészségtelen állapotok felől mozduljunk el az egészségesek felé.
  Egészséges és egészségtelen tudatállapotok – Az egészségtelen kondicionálás elengedése
  Gyakorlat: A tudatállapotok felismerése

  5. fejezet Az én titokzatos illúziója
  5. alapelv: Az énre vonatkozó elképzeléseket az azonosítás alakítja ki. Minél kevésbé ragaszkodunk az énről alkotott elképzelésekhez, annál szabadabbak és boldogabbak leszünk.
  A fejlődés paradoxonja – Azonosulás – Azonosulás szerepeinkkel és az énképpel – Azonosulás az énnel – A szeretet az éntelenségből születik
  Gyakorlat: Az én létrehozása és szétoszlatása

  6. fejezet Az egyetemestől a személyesig – A paradoxon pszichológiája
  6. alapelv: Életünknek egyetemes és személyes természete is van, és ha boldogok és szabadok akarunk lenni, mindkét aspektusra tekintettel kell lennünk.
  Az egyetemes aspektus – A forma szentsége – Az egyetemes és a személyes között: a fogalmak birodalma
  Gyakorlat: Az egyetemes perspektíva

  II. rész
  ÉBERSÉG (MINDFULNESS): A HATÁSOS GYÓGYSZER

  7. fejezet Az éberség felszabadító ereje
  7. alapelv: Felszabadító erejű, ha éber figyelemmel fordulunk bármely tapasztalás felé. Az éberség hatására a megfelelő perspektívából szemléljük a dolgokat, egyensúlyba kerülünk önmagunkkal, és megszabadulunk.
  Az éberség mint félelem nélküli jelenlét – Az éber átalakulás négy alapelve – Az azonosulás hiányának eredményei
  Gyakorlat: A napi rendszerességgel végzett meditáció bevezetése

  8. fejezet Az értékes emberi test
  8. alapelv: A testre irányuló éberségnek köszönhetően teljesebben élhetjük az életet. Ez az éberség gyógyít, és bölccsé, szabaddá tesz.
  Vezessük vissza a szívet a testhez – A testen át a halálnélkülibe – A test elemi élete
  Gyakorlat: Sétálómeditáció

  9. fejezet Az érzések folyama
  9. alapelv: A bölcsesség tisztában van azzal, hogy milyen érzések vannak jelen, de nem vész el bennük.
  Az elsődleges érzések – Dolgozzunk az érzelmekkel
  Gyakorlat: Meditáció a veszteség fölött érzett fájdalmon

  10. fejezet A történeteket gyártó tudat
  10. alapelv: A gondolatok sokszor egyoldalúak és nem igazak. Tanuljuk meg tudatosítani a gondolatokat, ahelyett, hogy elvesznénk bennük.
  Vizsgáljuk meg a gondolatokat – Váljunk le a történetről – A gondolatok mögött meghúzódó valóság – A gyerek, a fürdővíz és a célravezető gondolkodás
  Gyakorlat: Egyoldalú gondolatok

  11. fejezet Az ősi tudattalan
  11. alapelv: Létezik személyes és egyetemes tudattalan. Megértésre jutunk és elérjük a szabadságot, ha a tudatosságot a tudattalan felé fordítjuk.
  Az egyéni tudattalan – A tárház-tudatosság – Az előző életek tudattalanja – Az álmok és a tudattalan -A szenvedés tudattalan okainak átalakítása

  III. rész
  A SZENVEDÉS OKAINAK ÁTALAKÍTÁSA

  12. fejezet Buddhista személyiségtípusok
  12. alapelv: Az egészségtelen személyiségmintázatok felismerhetők és velünk született lelkialkatunk egészséges megnyilvánulásává alakíthatók.
  Azonosítsuk, hogy melyik típusba tartozunk – A lelkialkat, amelyben a ragaszkodás dominál (a transzformáció előtt) – A lelkialkat, amelyben az ellenérzés dominál (a transzformáció előtt) – A lelkialkat, amelyben a nemtudás dominál (a transzformáció előtt) – Sajátos személyiségünk elfogadása – A transzformáció alkímiája
  Gyakorlat: Tudatosítsuk a személyiségtípusunkat

  13. fejezet A vágy bőséggé alakítása
  13. alapelv: Egészséges és egészségtelen vágyak egyaránt vannak. Ismerjük meg a kettő közti különbséget, és a vágyak közepette találjuk meg a szabadságot!
  A vágyak megragadásának ára – Nem vagyunk azonosak vágyainkkal – Egészséges vágy – A megragadástól a bőségig – Bőség és elégedettség – Természetes nagylelkűség – A vágyból ékesség lesz
  Gyakorlat: Nagylelkűség

  14. fejezet A gyűlöleten túl, a békés szívhez
  14. alapelv: Ha belekapaszkodunk a haragba és a gyűlöletbe, szenvedni fogunk. De reagálhatunk határozottan, bölcsen és együttérzéssel, gyűlölködés nélkül.
  A gyűlölet természete – Egészséges reakciók kialakítása – Őszinteség és békés szív – A bölcsesség kardja és a valódi erő
  Gyakorlat: Fedezzük fel a fájdalmat és a félelmet a harag mögött

  15. fejezet A nemtudástól a bölcsességig – Ébredés az álomból
  15. alapelv: A nemtudás azt jelenti, hogy tévesen értelmezzük a világot, és elfelejtjük, kik vagyunk. A nemtudás valamennyi egészségtelen állapot oka. Szabaduljunk meg a nemtudástól és lássunk bölcsességgel.
  Figyelmetlenség: a nemtudás első szintje – A tagadás nemtudása – A valóság téves észlelése – Emlékszünk arra, hogy kik vagyunk -A tágas és tiszta szív

  IV. rész
  MEGTALÁLJUK A SZABADSÁGOT

  16. fejezet Szenvedés és elengedés
  16. alapelv: A fájdalom elkerülhetetlen, de a szenvedés elkerülhető. A szenvedés oka a ragaszkodás. Ha megszüntetjük a ragaszkodást, megszabadulunk a szenvedéstől.
  Az első nemes igazság – A szenvedés okai – Elengedés – Elengedés és könnyedség – Az elengedés eredménye
  Gyakorlat: Elengedés

  17. fejezet A szív iránytűje Szándék és karma
  17. alapelv: Legyünk tudatában a szándékunknak. A szándék a mag, amelyből a jövőnk kisarjad.
  A karma és a szokások – Elkötelezettség és hosszú távú szándék – A pokolba vezető út és a nemtudás vezérelte szándék – Szándékaink megtámogatása -A pillanatnyi szándék tisztázása – Szent csönd – A szív iránytűjének beállítása
  Gyakorlat: Bölcs szándékkal nézzünk szembe a nehézségekkel

  18. fejezet Szent látomás Képzelet, rítus és menedék
  18. alapelv: Az, amit újra meg újra vizualizálunk, átalakítja a testünket és a tudatosságunkat. Vizualizáljunk hát szabadságot és együttérzést!
  A vizualizáció ereje – Rítus: a szív nyelve – Rítusok kialakítása – Menedéket találni
  Gyakorlat: Vizualizáció

  19. fejezet A szív viselkedéslélektana Buddhista kognitív tréning
  19. alapelv: Ha újra meg újra gondolunk valamit, az alakítja a világunkat. Az együttérzéstől vezérelve az egészségtelen gondolatokat egészségesekkel cseréljük fel.
  A dalai láma kedvenc gyakorlatai – A tudat átképzése – Felszabadítjuk magunkat – Bízzunk valódi természetünkben
  Gyakorlat: A fájdalmas gondolatok együttérző cseréje

  20. fejezet Az összeszedettség és a tudat misztikus dimenziói
  20. alapelv: Az összeszedettség ereje belső gyakorlatokkal fejleszthető ki. Az összeszedettség a gyógyulás és a megértés mélységes dimenzióit nyitja meg a tudatosság előtt.
  Optimális mentális egészség – Az összeszedettség működése – Megtisztulás: a magasabb állapotok kapuja – Hatalmas csönd és ragyogás – Hajlékonyság és belátás: az összeszedettség eredményei – Természetfeletti képességek

  V. rész
  A BÖLCS SZÍV MEGTESTESÍTÉSE

  21. fejezet Az erény, a megtisztulás és a megbocsátás művészete
  21. alapelv: A valódi boldogsághoz elengedhetetlen az erény és az integritás. Vigyáznunk kell integritásunkra.
  Az erény tanítása a pszichoterápiában – Megtisztulás és megbocsátás
  22. alapelv: A megbocsátás lehetséges, és egyben szükséges is. Sosincs túl késő hozzá, sohasem túl késő újrakezdeni.
  A megbocsátás gyakorlata
  Gyakorlat: Megbocsátásmeditáció Kérjük a többieket, hogy bocsássanak meg – Megbocsátunk saját magunknak – Megbocsátunk azoknak, akik ártottak nekünk

  22. fejezet A bódhiszattva – A világgal törődünk
  23. alapelv: Nincs különbség belső és külső, az én és a másik között. Ha magunkkal törődünk, a világgal törődünk. Ha a világgal törődünk, magunkkal törődünk.
  A bódhiszattva – Kiegyensúlyozott élet: kapcsoljuk ki a híreket – Szembenézünk az igazsággal – Vizualizáljuk a szabadulást és az igazságosságot -A világgal törődünk
  Gyakorlat: A bódhiszattva-fogadalom

  23. fejezet A középút bölcsessége
  24. alapelv: A középútra az ellentétek között lelhetünk rá. Pihenjünk el középen; és találjuk meg a jóllétet, bárhol is vagyunk.
  Kibékülünk a bizonytalansággal
  25. alapelv: Engedjük el a meggyőződéseinket. Szabaduljunk meg a nézeteinktől. Nyíljunk meg az ismeretlen, a misztérium előtt.
  Megszabadulunk a nézeteinktől – Megnyílunk az ismeretlen előtt – Magokat vetünk el a középúton
  Gyakorlat: A nem tudom-tudat

  24. fejezet A felébredett szív
  26. alapelv: A békés szívből szeretet fakad. Amikor a szeretet szenvedéssel találkozik, együttérzéssé alakul, és amikor boldogságot lát, öröm lesz belőle.
  A négy ragyogó lakhely – A szeretet felkeltése – Természetes öröm – Szabadság itt és most
  Gyakorlatok: Szeretőkedvesség-meditáció – Együttérzés-meditáció – Hála- és örömmeditáció -Egykedvűség- és békemeditáció