Sale!

Srí Ramana Maharsi

Abszolút tudatosság

Srí Ramana Maharsi tanításai

2450 Ft1960 Ft20%

Elfogyott

Kiadó: , 2016

Oldalszám: 200

Kötés típusa: Kartonált, füles borító

Szerkesztő: Grace J. MC. Martin

Fordító: Malik Tóth István

ISBN: 9789632104898

Műfajok: , , ,

Lapozz bele:

Leírás

Az Önvaló megismerésére törekedni, mialatt a tested dédelgeted, olyan, mint tutajként megragadni egy krokodilt azért, hogy átkelj a folyón. Légy tisztában azzal, hogy valóban te vagy a végtelen, tisz­ta lét, az abszolút Önvaló. Mindig az Önvaló vagy, és semmi egyéb, csak az. Szabadulj meg attól a képzettől, hogy „az alantas test vagyok”. Gon­dold át újra, és ismerd fel az örök boldogság Ön valóját!

A nagy sikerű könyv második magyar kiadása átdolgozott fordításban, bővebb fénykép­anyaggal kerül most az olva­sók kezébe.

Srí Ramana Maharsit, aki tizenhat éves korában felis­merte a világ alapjául szolgáló legfőbb Valóságot, India legnagyobb szentjei között tartják számon. Sugárzóan egy szerű életének nagy részét a szent hegy, az Arunácsala közelében töltötte. Számtalan spirituális kereső részesült áldásában, és ismerte meg tanítását: Te a határtalan tudatosság vagy, amely teljes és szabad. Hogy felismerd valódi természetedet,
légy csendben. Tökéletesen csendben.

A könyv három részre tagolódik

Az első rész: a legfontosabb tanítással kezdődik, melynek középpontjában a “Ki vagyok én?” kérdés áll.

A második rész tárgya az örök, határtalan, változatlan tudatosság.

A harmadik rész az Ön-kutatással, az egóval, az újraszületéssel és hasonló témákkal foglalkozik. A függelékben Srí Ramana Maharsi egyik legismertebb és legszebb, 108 versszakos himnusza található, melyet a dél-indiai szent hegyhez, az Arunácsalához írt. A kötetet szójegyzék egészíti ki.

   • Meg­jegy­zés az el­ső in­di­ai ki­a­dás­hoz 7
   • Elő­szó 9
   • Ku­ta­tás Atyám után 13

  I. rész

  • A Védák kijelentik: „Az vagy te” 17
  • A guru ben­nünk él 18
  • A guru ke­gyel­me 19
  • Nán jár? 23
  • Brah­man, az Ab­szo­lút 27
  • Bhúma (tö­ké­le­tes­ség) 29
  • A szív 30
  • Va­ló­ság 34
  • Az éber­ség 37
  • Légy csen­des! 39
  • Az üdv 41
  • A ke­gye­lem 43
  • A csend az Ön­va­ló 46
  • Az egye­dül­lét 49
  • A bé­ke 50
  • Az Ön­va­ló 52
  • Az Ön­va­ló­ban tar­tóz­ko­dás 57
  • Az időt­len Ön­va­ló 62
  • A bol­dog­ság 64

  II. rész

  • A sze­re­tet 71
  • Is­ten 72
  • Szat 74
  • Tu­da­tos­ság 76
  • Lé­te­zés 78
  • Lét 80
  • Az 82
  • Lé­te­zik 84
  • A lá­tó 86
  • Turíjátíta 89
  • A dzságrat-szusupti 91
  • A há­rom ál­la­pot 93
  • A dnyáni 97
  • A bölcs moz­du­lat­lan­sá­ga 102
  • Az Úr lá­ba­i­nál 103
  • A fel­is­me­rés már je­len van 108
  • Az Ön­va­ló ál­lan­dó­an fel­is­mert 110

  III. rész

  • Ös­vény 113
  • Az Ön­va­ló­ról va­ló el­fe­led­ke­zés 115
  • Tu­dat­lan­ság 120
  • Májá 123
  • A test 125
  • Ön­ku­ta­tás 130
  • Az „én”-gon­do­lat 133
  • Az ego 136
  • Az el­me 140
  • Vászanák 144
  • Mantra 146
  • Ta­pasz 148
  • Új­ra­szü­le­tés 149
  • A szen­ve­dés oko­zó­ja csu­pán a té­ve­dés 153
  • Arunácsala 156
  • Pradaksina 162
  • Na­masz­ká­ra 163
  • Laksmí te­hén 164
  • A böl­cses­ség har­mat­csepp­jei 167
  • Függelék
  • Sza­vak hit­ve­si vi­rág­fü­zé­re 175
  • Idegen szavak magyarázata 192

Érdekelhetnek még…

Sale! Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából
Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából

A szerző tíz évig élt a 20. századi India egyik legnagyobb szentje, Srí Ramana Maharsi közelében, ahonnan leveleket írt bátyjának. A kötetben szereplő levelek hű képet festenek Srí Ramana Maharsi mindennapjairól, lényéről és azokról az útmutatásokról, melyeket a hozzá forduló … Continued

2799 Ft2239 Ft20% Kosárba teszem
Sale! Az önismeret ösvénye
Az önismeret ösvénye

A kiváló tollú angol szerző szinte minden lényeges információt összegyűjt ebben a kötetben Bhagaván Srí Ramana Maharsi (1879–1950) életéről és tanításáról. A világszerte egyre ismertebb bölcset, aki tizenhat éves korában felismerte a világ alapjául szolgáló legfőbb Valóságot, India legnagyobb szentjei … Continued

3199 Ft2559 Ft20% Kosárba teszem
Sale! Én Az vagyok
Én Az vagyok

Ami valós, azt semmi nem fenyegetheti. Ami valótlan, az nem létezik. Ebben rejlik Isten békéje. Ez a könyv, melyet sokan “modern spirituális klasszikusként” tisztelnek, a megjelenése óta olvasók újabb és újabb nemzedékére gyakorol rendkívüli hatást.A benne foglalt kérdések időtlenül aktuálisak, … Continued

5700 Ft4560 Ft20% Kosárba teszem