Back to Vallásközi
Sale!

Hamvas Endre Ádám

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

4499 Ft3959 Ft12%

Készleten

Kiadó: , 2020

Oldalszám: 450

Kötés típusa: Kemény tábla, cérnafűzött

ISBN: 9789634792406

Műfaj:

Lapozz bele:

Leírás

Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére.

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét.

Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek – Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya – mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme – a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja – is helyet kapott. A bőséges jegyzetanyaggal és a mélyebb megértést szolgáló tanulmányokkal kiegészített gyűjteményes kötet a maga teljességében most jelenik meg először magyarul.