Sale!

Keresztes Szent János

Istenismeret és istenszerelem

A Misztikus Doktornak tulajdonított rövid értekezés

3400 Ft2890 Ft15%

Elfogyott

Kiadó: , 2019

Oldalszám: 136

Kötés típusa: Kemény tábla, cérnafűzött

Fordító: Szepesi Edit

ISBN: 978-615-81272-0-2

Műfaj:

Lapozz bele:

Leírás

Keresztes Szent János értekezése a misztikus út lényegét és végső célját, módszereit és állomásait, gyümölcseit és akadályait mutatja be. Mit jelent az állító és a negatív módon elért Istenmegismerés? Miben áll Isten felfoghatatlansága? Miért fontos az élő hit és a természetfeletti erények gyakorlása? Hogyan lobbanhat fel bennünk az Istenszerelem lángja? Miért és miként kell meghalnia a léleknek, hogy Istennel egyesülhessen? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a kereszténység egyik legnagyobb misztikusának skolasztikus tömörséggel és világossággal megírt műve, mely első ízben olvasható magyar nyelven.

„A keresztény hit nem elégszik meg Isten puszta megismerésével, amint azt korunkban egynémely hitehagyó véli, hanem az ember számára a hit világosságát és tetteit rendeli, mert ezek nélkül a hit halott, s legfőképpen minden tettek legmagasabbikát, melyet más teremtmény el nem érhet, vagyis a lélek Istennel való tökéletes egységét és Őbenne való átalakulását. Az ember erre teremtetett, elsőrendű célja ez, minden Isten által nyújtott természetes es természetfeletti eszköz e célból rendeltetett, amennyiben valóban ezt kívánjuk és óhajtjuk, s egyesülésen nem mást értünk, mint két dolog eggyé tételét, ahol pedig a léleknek es Istennek kell egységgé, ugyanazon dologgá válnia.”

  Előszó (Szepesi Edit) ………………………………………………………………………..7
  Első fejezet
  A természetes és a természetfeletti
  szemlélődésről……………………………………………………………………………….17
  Második fejezet
  A szemlélődés kétféle módja,
  melyek a földi életben elérhető
  kétféle szemlélődésen alapulnak…………………………………………… 25
  Harmadik fejezet
  A szemlélődés fokáról, melyet a léleknek
  a szemlélődés azon mértéke szerint szükséges
  kiválasztania, melyben már járatos ………………………………………… 41
  Negyedik fejezet
  A misztikus teológia gyakorlásához
  szükséges készségekről …………………………………………………………………51
  Ötödik fejezet
  Arról, hogy miként szükséges a lemeztelenített
  értelemnek a misztikus teológia szemlélődésének
  útját járnia az élő hit által……………………………………………………… 63

  Hatodik fejezet
  Az emlékezet és az akarat megtisztításáról…………………………71
  Hetedik fejezet
  Az isteni erényekről és azok gyakorlásáról,
  melyek a misztikus szemlélődést elősegítik………………………….81
  Nyolcadik fejezet
  A misztikus teológia fokozatai,
  melyeket jelölni szokás……………………………………………………………….91
  Kilencedik fejezet
  Azokról a dolgokról, amelyek gátolják,
  s melyek elősegítik a misztikus teológiát ……………………………..97
  Tizedik fejezet
  Az egyesítő út céljáról,
  a lélek Istennel való egyesüléséről
  és ezen egyesülés mibenlétéről ……………………………………………… 105
  Jegyzetek…………………………………………………………………………………………117
  Hivatkozott irodalom és rövidítések ……………………………………129
  Képjegyzék ……………………………………………………………………………………… 133