Sale!

Judith Reichenberg-Ullman · Robert Ullman

Szentek, ​bölcsek, mesterek és misztikusok

Megvilágosodásbeszámolók a régmúlttól napjainkig.

3900 Ft3120 Ft20%

Készleten

Kiadó: , 2016

Oldalszám: 330

Kötés típusa: Kartonált, füles borító

Fordító: Béresi Csilla, Berkes István, Domján László, Iváncsics Sándor, Jónai Hava, Malik Tóth István, Pál Dániel, Sitkéry Zoltán, Dr. Szász Ilma, Takács Zsuzsa, Veszprémi Krisztina

ISBN: 9789638657749

Műfajok: , , , , , , , , , ,

Leírás

Ebben a gyűjteményes kötetben harminchárom nagyszerű személyiség szerepel a világ különböző bölcseleti hagyományaiból, illetve néhányan mindenféle hagyományon kívülről. Sokuk jól ismert a szellemi úton járók körében, de helyet kaptak olyan különleges egyéniségek is, akiket távolabb maradtak a népszerűsítés köreitől.
Néhányuk a teljesség igénye nélkül: A Buddha, Kabír, Dzsaláladdín Rúmi, Sienai Szent Katalin, Keresztes Szent János, Báál Sém Tov, Bahá’u’lláh, Srí Ramana Maharsi, J. Krishnamurti, Eckhardt Tolle, Paramahansza Jógánanda és mások.

Minden fejezet rövid bevezetővel indul, melynek célja, hogy a fejezet főszereplőjét elhelyezze születési helyének és történelmi korának összefüggéseiben. A rendkívül érdekes beszámolókból nemcsak az egyes emberek felébredésének részleteit ismerhetjük meg, hanem magáról a megvilágosodásnak nevezett jelenségről is árnyaltabb képet kaphatunk.

Méltatások

„Ebben az értékes, inspiráló könyvben olyan – ismert vagy ismeretlen – emberek történeteit találjuk, akik átélték és megvalósították a megvilágosodott tudat bizonyos vonatkozásait. Bár óriási a változatosság a tapasztalataik terén, felismeréseiknek mégis egyetemes minősége van. Minden egyes történet arra bátorít bennünket, hogy mélyebb tudatosságot fejlesszünk ki, hogy méltányoljuk az egyes emberek által bejárt szellemi utakat, nagyra becsüljük mindazokat a pozitív minőségeket, amelyeket megtestesítenek, és értékeljük mindazokat a megértéseket és felismeréseket, amelyeket az élet természetérôl meg­ta­pasztaltak. (…)
A világ minden szellemi hagyományában bukkannak fel példái olyan embereknek, akik a bölcsességet keresték és az együttérzést gyakorolták egész életükön át. Láthatjuk tehát, hogy a tudat megvilágosítása egyetemes jelenség. Megtörténhet Keleten és Nyugaton, Északon és Délen, származásra és vallásra való tekintet nélkül, sôt, még vallástalan emberek között is.”

Őszentsége a Dalai Láma előszavából

„A misztikusok állításai nem puszta hiten vagy elképzelésen, elméleten vagy dogmán alapulnak, hanem közvetlen tapasztalaton, megélt spirituális élményen. Ez különbözteti meg a misztikát a hittételeken alapuló vallásos hiedelmektől. Az emberi szellem univerzálisan istenről szóló intuíciókat teremt. Ezek az intuíciók és belátások alkotják a világ spirituális és böl-cseleti hagyományainak magját. És megint csak, hiába különböznek bizo-nyosan e nagyszerû hagyományok felszíni struktúrái, a mély struktúrák igen hasonlóak, gyakran azonosak. Az örök filozófiát ekképpen leginkább az embernek az istenivel való találkozásának mély struktúrái érdeklik. Hiszen ha rábukkanhatsz egy olyan igazságra, melyben a hinduk, a keresz-tények, a buddhisták, a taoisták és a szúfik mind egyetértenek, akkor valószínűleg valami egészen fontos dologra akadtál, olyasmire, ami egyetemes igazságokat rejt magában, olyasmire, ami az emberi állapot lényegét érinti.”

Ken Wilber

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.

  • Õszentsége a Dalai Láma elõszava 11
  • Bevezetés: Mi a megvilágosodás? 15
  • GAUTAMA, ABUDDHA 25
   A szenvedéstõl a nirvánáig
  • HUJ NENG 31
   A rõzsehordárból lett Hatodik Pátriárka
  • JESECOGYAL 45
   A Lótuszból Született asszonya
  • DZSALÁLADDÍNRÚMI 51
   Megittasodva a kedvestõl
  • ÁBRAHÁMABULAFIAKABBALISTAISKOLÁJÁNAKEGY TANÍTVÁNYA 59
   Kabbala: Isten titkos nevei
  • SIENAI SZENTKATALIN 67
   Krisztus menyasszonya
  • KABÍR 79
   A dogmán túl, az isteniség felé
  • GENDÜNGYACOPALZANGPO 87
   Az Õrült Dalai Láma versei
  • KERESZTESSZENTJÁNOS 97
   A lélek sötét éjszakájának meghaladása
  • BÁÁLSÉMTOV 103
   A mennyei hászid
  • HAKUIN 111
   Felbukni a nevetéstõl
  • BAHÁ’U’LLÁH 119
   Rabságban, mégis szabadon
  • RÁMAKRISNAPARAMAHANSZA 125
   Kálí Anya elragadtatott imádója
  • SRÍ RAMANAMAHARSI 135
   Én nem a test vagyok, hanem az Önvaló
  • SZVÁMÍ (PÁPÁ) RÁMDÁSZÉSKRISNABÁÍ ANYA 145
   Csak Rám (Isten) létezik
   Az isteni Anyával
  • PARAMAHANSZAJÓGÁNANDA 153
   A kozmikus tudat elhozása Nyugatra
  • MÉHÉRBÁBÁ 165
   Egy Avatár egyetemes szeretete
  • J. KRISHNAMURTI 175
   Megmámorosodtam Istentõl
  • FRANKLINMERRELL-WOLFF 181
   Térhez vezetõ ösvények
  • PEACEPILGRIM 191
   Gyaloglás a világbékéért
  • GÓPÍ KRISNA 199
   A kundaliní-ébredés eredménye
  • LESTERLEVENSON 209
   Elengedés a végsõ szabadságért
  • JEANKLEIN 221
   Az egyéntõl a személytelenségig
  • RÁMESBALSZEKÁR 233
   Meg kellett történnie
  • ROBERTADAMS 241
   A Szív csendje
  • BERNADETTEROBERTS 249
   Utazás a nem-individuumba
  • DÍPAKÓDIKAL
   A világegyetemmé válni anélkül, hogy kilépnénk a házunkból
  • GANGAJI 267
   Ki vagy te? Te Az vagy!
  • ECKHARTTOLLE 275
   A most hatalma
  • A. H. ALMAAS 281
   A lényeg meglátása a gyémánt megközelítés segítségével
  • SHANTIMAYI 295
   Konzervgyári megvilágosodás
  • MÁTÁAMRITÁNANDAMAJÍ 301
   Akit az Isteni Anya megölelt
  • SUZANNESEGAL 309
   Összeütközés a végtelennel
  • Válogatott bibliográfia 319
  • Internetes források 325

Érdekelhetnek még…

Sale! Abszolút tudatosság
Abszolút tudatosság

Az Önvaló megismerésére törekedni, mialatt a tested dédelgeted, olyan, mint tutajként megragadni egy krokodilt azért, hogy átkelj a folyón. Légy tisztában azzal, hogy valóban te vagy a végtelen, tisz­ta lét, az abszolút Önvaló. Mindig az Önvaló vagy, és semmi egyéb, csak az. Szabadulj meg attól … Continued

not rated 2450 Ft1960 Ft20% Kosárba teszem
A most hatalma
A most hatalma

A megvilágosodást a magam számára így definiáltam: tudni és érezni azt, amit a legtöbb ember csak halála után tud és érez. Ebben a – szerintem szinte fölbecsülhetetlen értékű – könyvben egy olyan ember mondja el, aki a Cambridge-i Egyetem fiatal … Continued

not rated 2500 Ft Kosárba teszem
Sale! A világ vallásai - Harding
A világ vallásai

Douglas E. Harding e könyvében nem annyira a vallás népszerű formáival foglalkozik, mint inkább megpróbál azoknak a magasabb rendű vagy alapvetőbb belátásoknak a mélyére hatolni, melyekből a népszerűbb formák erednek. A világ vallásai olvasása során nemcsak más kultúrákat és világnézeteket … Continued

not rated 2350 Ft1880 Ft20% Tovább
Sale! Én Az vagyok
Én Az vagyok

Ami valós, azt semmi nem fenyegetheti. Ami valótlan, az nem létezik. Ebben rejlik Isten békéje. Ez a könyv, melyet sokan “modern spirituális klasszikusként” tisztelnek, a megjelenése óta olvasók újabb és újabb nemzedékére gyakorol rendkívüli hatást.A benne foglalt kérdések időtlenül aktuálisak, … Continued

not rated 5700 Ft4560 Ft20% Tovább