Sale!

Láma Anagarika Govinda

Teremtő meditáció és többdimenziós tudatosság

4300 Ft3440 Ft20%

Készleten

Kiadó: , 2020

Oldalszám: 352

Kötés típusa: Kemény tábla, cérnafűzött

Szerkesztő: Dr. Pressing Lajos

Fordító: Tóth Zsuzsanna

ISBN: 978-963-9841-43-7

Műfajok: ,

Lapozz bele:

Leírás

Ez az érett korában írott könyve a világhírű buddhista tanító, tudós és művész gazdag életművének összefoglalása és megkoronázása. A Fehér felhők útja hazánkban is jól ismert szerzője a meditációt nem elkoptatott elméletek alapján, hanem a gyakorlati tapasztalás oldaláról mutatja be. Láma Govinda keleti és a nyugati kultúra közti hídverőként egyformán otthonosan mozog a két világban, és képes arra, hogy a kelet misztikus eszméit és módszereit befogadhatóvá tegye a nyugati olvasó számára. Eredeti meglátásait, a meditációval kapcsolatos fölismeréseit hatvan év odaadó gyakorlása során szerzett személyes tapasztalatai hitelesítik.

E könyv nem szabályokat állít a meditációra nézve, s nem vélt igazságokat nyilatkoztat ki, hanem inspirál. A meditációt alapvetően egyéni, teremtő műveletként mutatja be, mely a személyiség összes erőinek bevetésével megy végbe. Célja a tudatosság lehetőségeinek alkotó kibontakoztatása, mely az életünk minőségét magasabb szintre emeli.
A kötet első része tárgyalja a buddhizmusnak azokat a lélektani vonatkozásait, amelyeken az öntudatra ébredés belső útja alapul. Ezt a gyémántút buddhizmus meditációs módszereinek mélyreható elemzése követi. E hagyomány a képzelet erejét tekinti a legelevenebb és leghatékonyabb eszköznek önmagunk átalakítására. Külön fejezet foglalkozik a légzés meditációs alkalmazásaival, a meditációban használt misztikus hangok – a mantrák – tudományával, s ezeknek a csakrákra, a test rejtett erőközpontjaira gyakorolt hatásaival. A szerző bemutatja, hogyan képezi le az ezoterikus mandalák szerkezete és jelentése a meditáció összetett élményvilágát.

A további részek önállóan is olvasható, elmélyült írások a művészet és a meditáció közötti párhuzamokról, az alany és a tárgy problémájáról, az emberi tudatosság többdimenziós jellegéről.

A könyvet inspiráló elmélkedések zárják olyan, az élet végső kérdéseivel kapcsolatos témákról, mint a halál legyőzésének lehetősége, az élet és a halál misztériuma, az egyedi és az egyetemes viszonya, a csodálatos értelme, a tudat teremtő ereje, a szabad akarat kérdése vagy az idő misztériuma.
E mű az egyik legjobb, modern szerző által írt könyv a buddhizmusról. Életünk minden mozzanatában láthatóvá teszi a csodát, kaput nyitva az élet nagy misztériumára.

  • Ábrák és illusztrációk jegyzéke 8
  • Előszó 9
  • Idegen szavak átírása 10

  I. rész

  • A BUDDHIZMUS KIALAKULÁSA az alapelvek megfogalmazásától a meditációs megvalósításig 11
  • Az élő hagyomány folyama 13
  • A dharmaelmélet 16
  • A lényegnélküliség tana 19
  • Az intuíció és az egyetemesség útja 24
  • A hatodik pátriárka üzenete 30
  • A misztikus ösvény mesterei 35
  • A tantrikus tapasztalat 41
  • Értelem és intuíció 46
  • Fogalom és valóság 51
  • Az alkotó képzelet átalakítóereje 56

  II. rész

  • A VADZSRAJÁNA MEDITÁCIÓ ALAPELEMEI
  • Az emberi személyiség összetevőinek átalakítása 61
  • A meditáció szimfóniájának négy tétele 65
  • A kéztartások jelentése 70
  • Irányok, színek és időbeli sorrend a mandalában 77
  • A mantra mint beavatási pecsét és a meditációs tapasztalat jelképe 83
  • A mantra mint őshang és archetipikus nyelvi szimbólum 87
  • A „hríh” mantrikus magszótag jelentése 94
  • A magszótagok vagy bídzsák többdimenziós jellege 100
  • A mantrikus igék többdimenziós jellege és
  • kapcsolatuk a magasabb pszichikai központokkal 107
  • A meditáció két szakasza és a testmandala pszichikai központjai 113

  III. rész

  • A MEDITÁCIÓ mint közvetlen tapasztalat és mint szellemi magatartás 119
  • Ellentettség és egységbe foglalás 121
  • A belső út 127
  • A test tudatosítása 134
  • A légzés szemlélése és a prána jelentése 141
  • Az éberség alapzatai 148
  • A meditáció alapelvei 155
  • Az odaadás jelentősége a meditációban és az imában 162

  IV. rész

  • MŰVÉSZET ÉS MEDITÁCIÓ 175
  • Az élet kútja 177
  • A művészet és a meditáció párhuzama 179
  • Az alany és a tárgy problémája 184
  • Az absztrakt művészet 188
  • Az elemi formák és színek jelképrendszere 190
  • Kozmikus meditáció 202
  • Központosulás-meditáció 209

  V. rész

  • ELMÉLKEDÉSEK 219
  • Mulandóság és halhatatlanság 221
  • A halál legyőzése 227
  • Az élet misztériuma 230
  • A szavak veszélye 234
  • Örökkévalóság és végtelenség 237
  • Analízis és szintézis 241
  • Egyediség és egyetemesség 245
  • A csodálat érzése és az áhítat 248
  • A szemlélődő zen meditáció és korunk intellektuális beállítottsága 255
  • Vallás és tudomány 259
  • A tudat teremtőereje 262
  • A tökéletesség viszonylagossága 267

  VI. rész

  • A TUDATOSSÁG DIMENZIÓI 271

  • A többdimenziós világkép logikája és szimbólumai 273
  • Az ősi buddhista művészet és gondolkodás térfelfogása 280
  • Az idő és a tér, valamint a szabad akarat problémája 294
  • Az idő misztériuma 303
  • A múlt és a jövő problémája 315
  • A valóság két oldala 327
  • Név- és tárgymutató 340