Sale!

Vjászadéva

Visnu Purána I. kötet

Bakos Attila magyarázataival; QE kód & CD melléklet mantrákkal és védikus zenével

4990 Ft4491 Ft10%

Készleten

Kiadó: , 2018

Oldalszám: 508

Kötés típusa: Kemény tábla, cérnafűzött

Szerkesztő: Bakos Attla

Fordító: Bakos Attila

ISBN: 978963858305

Műfaj:

Lapozz bele:

Leírás

A Puránák a Védák kiegészítő részeként az ősi indiai irodalom és költői kreativitás gyöngyszemei. Örök érvényű eszmék forrásai ma is. Indiában háromféle történetmondó hagyomány létezik, ám ezek közül az első a Purána Pravacshana, ami szó szerint annyit tesz: „a Purána részletes kifejtése”. A történeteket ősidők óta, az előadóművészet mestereinek számító Pauránikákmesélik el. A Visnu Purána maga egyike a tizennyolc Mahápuránának és mint ilyen egyfajta szintézise az indiai kultúrának és filozófiai gondolkodásnak. Emellett olyan gazdag földrajzi, történelmi leírásokkal bír, amelyek hidat vernek az ókori bölcsek és a modern tudósok vagy igazságkeresők világa között. Fontos megjegyezni azt is, hogy többféle, némileg különböző, összességében hétezer versszakot számláló, ám teljességgel hiteles kéziratok formájában maradt ránk. A hagyomány úgy tartja, hogy az eredeti Visnu Purána huszonháromezer versből állt. Az írás ősiségére utal az is, hogy számos olyan témát tárgyal, amelyekről a társ Puránák nem tesznek említést. Bizonyos részei a Kr.e. II., míg az anyag többsége a Kr.e. I. évezredből származik, de vannak hozzánk közelebb eső betoldások is.

A Visnu Purána különleges vonása, hogy a harmadik részében maga a bölcs Vjásza kerül bemutatásra, de nem, mint szerző, hanem mint a Védák, az Itihászák és Puránák rendszerezője, összefoglalója. Ezt jelenti a Vjásza, azaz szerkesztő szanszkrit név is. Több Vjásza létezett, akik időről időre újra rendszerezték, felfrissítették az óind írásokat, ahogyan ez szükségessé vált a különböző korok előrehaladtával. A legutóbbi elismert Vjásza neve Krisna Dvaipájana volt.

  • Vandana
  • Bevezetés

  1. Könyv

  • Invokáció, amelyben Maitréja kérdéseket intéz Parásara Munihoz, Parásara válasza pedig magáról a Legfelsőbbről szóló tanítás
  • Visnu dicsőítése és a teremtés leírása
  • Brahmá elsődleges teremtésének és energiájának a leírása, valamint életidejének részletes bemutatása
  • Nárájana megjelenése egy Kalpa kezdetén
  • Visnu, mint Brahmá megteremti a világot
  • A négy kaszt megteremtése és helyzetének meghatározása
  • Elméből született utódok teremtése, Rudra és mások teremtése, valamint a négyrétű megsemmisülés leírása
  • Laksmí megjelenésének története
  • Durvászá megátkozza Indrát. Brahmá az istenekkel kiköpüli az óceánt. Indra dicsőíti Laksmít
  • Bhrigu leszármazottainak teremtéstörténete
  • Dhruva története
  • Dhruva eléri Visnu kegyét
  • Véna és Prithu királyok története
  • A Pracséták vezeklése
  • Kandu Muni története. A védikus elveknek megfelelő házasság és Daksa Risi megszületése
  • Maitréja tudakozódása Prahláda tettei felől
  • Prahláda történetének elbeszélése
  • Hiranjakasipu Prahláda megölésére utasítja a Daitjákat
  • Prahláda és Hiranjakasipu párbeszéde. Prahláda Visnut dicsőíti
  • A Magasztos Úr megjelenik. Hiranjakasipu megölése
  • Prahláda nemzetségének története
  • Srí Visnu négyrétű isteni fenségének (Vibhúti) leírása
  • 2. Könyv
  • Prijavrata fiainak sorsa, valamint Bharata nemzetségének elbeszélése
  • Dzsambúdvípa leírása
  • Bhárata ország leírása
  • A hat Dvípa és a Lókálóka-hegy leírása
  • A hét Pátála leírása és Ananta jellemzése
  • Naraka, a pokol leírása. Az Úr Harira való emlékezés általi tökéletes vezeklés
  • Szúrja és a többi bolygó, illetve a hét szféra (Lóka) elhelyezkedése
  • Szúrja szekerének és minden más elhelyezkedésének elbeszélése. Az idő meghatározása. Gangá eredete
  • A három világ jólétét fenntartó eső eredete
  • Szúrja szekerén tartozókodó istenek és mások leírása
  • Szúrja három Védából álló szekere és Visnu energiájának leírása
  • A Hold és a többi bolygó szekerének és a többinek leírása. A Pravaha levegő és Srí Visnu dicsőségének elbeszélése
  • Dzsada Bharata története. Bharata feltárja Szauvíra Rádzsának az igazságról szóló tanítást
  • Szauvíra Rádzsa tudakozódása és Bharata Legfelsőbbről szóló tanítása
  • Ribhu és Nidágha párbeszéde
  • Ribhu visszatér Nidághához, és az Önvaló (Átman) igazságáról szóló tanításban részesíti
  • 3. Könyv
  • A Manvantarák elbeszélése
  • A Szávarnival kezdődő Manvantarák leírása és a Kalpák hossza
  • A huszonnyolc Véda Vjásza neveinek sora
  • Véda Vjásza dicsősége és a Véda felosztásának leírása
  • A Jadzsur-véda ágakra osztása. Jágjavalkja Szúrja imádatából származó szerzeménye
  • A Száma- és az Atharva-véda ágakra osztása. A Puránák nevei és a többi jellemzője
  • Jama-gítá avagy Jama éneke
  • Srí Visnu imádatának eredményei és a négy kaszt kötelességeinek elbeszélése
  • A vallásos tanulóval (Brahmacsárja) kezdődő négyféle életrend (Ásrama) leírása
  • A gyermekszületés és egyéb szertartások szabályai és a hajadonok különböző jellemzői
  • A háztartó kötelességei és lelki gyakorlatai (Szadácsára), valamint a tisztálkodási és egyéb előírások elbeszélése
  • A háztartók előírt kötelességeinek elbeszélése
  • A halotthamvasztás, a tisztátalanság, az Ékóddista (havi szertartás) valamint a Szapindíkarana (éves szertartás) alkalmai és szabályai
  • A Sráddha eredményének hallása, a különböző Sráddhák eredményei és az ősök (Pitri) énekének elbeszélése
  • Étkezés a Sráddha idején és a bölcs Bráhmanák különböző típusainak leírása, valamint a Jógi elégedettsége
  • Sráddha során felajánlott méz, hús és a többi eredményei. Az őrültek és a többiek által látott Sráddha káros következeményeinek elbeszélése
  • A meztelen lemondottak (Nagna) jellemzése. Bhísma és Vaszistha párbeszéde. Visnu dicsőítése és Májámóha keletkezése
  • Májámóha tanítást ad az Aszuráknak az értelem (Buddha) vallásának keletkezéséről. A meztelenekkel való érintkezés káros következményei. Satadhanu király története