Mi az a prakriti?

posted in: Könyvrészletek | 0

Az idézet forrása: Sziddhák című könyv • Filosz Kiadó

Sziddha

 

Ahogy a Sziddhák is tanítják, testünk felépítése, működése és megnyilvánulásai a három rendező erőn alapulnak – a vátán, a pittán és a kaphán – testünk három lakóján. A cselekedeteinket és mozgékonyságunkat a váta határozza meg, a pitta irányítja a bennünk zajló folyamatokat, működtet és átalakít, a kapha erő pedig a testünk felépítésében és anyagának létrehozatalában vesz részt. Ezek együtt jelenítik meg az egyének testfelépítését, amelyet prakritinek nevezünk.

Az egyéni testfelépítés úgy is leírható, mint a három egymásra ható párból kiemelkedő minta. Ez a minta vagy lenyomat határozza meg az egyén uralkodó felépítését. A kódolt felépítés egész életre szól, nem lehet megváltoztatni, módosítani, bármiféle szembetűnő eltérés a prakrititől való elmozdulást jelent. Azaz, ha ez az eltérés, vagy elhajlás megszűnik, akkor az egyén egyből saját benne rejlő mintához, prakritihez tér vissza.

Már megismerkedtünk néhány váta dósa által vezérelt cselekvéssel, séta, futás, böfögés, éhség, szex, alvás és így tovább. A váta párosban a levegő dominál, amelyet az éter elem támogat, ezek felelnek a mozgásért és kiterjedésért, alapvetően a testben az energia-ráfordítással járó folyamatokat határozzák meg. Ez jellemzi ennek a két elemnek testünkben való jelenlétét.

A túlélés biztosításához minden egyénnek ennie és emésztenie kell. Más alap adottsága az emberiségnek a látás. Ez a két testi funkció határozza meg a pitta páros jelenlétét a testünkben, a vízét és a tűzét is.

Végül a testben zajló mindenféle stabilizációt, formálódást, megkötést és stabilizációt a kapha párosnak tulajdoníthatunk, a tűznek és a víznek.

A fentiek is megerősítik a testünkben jelenlévő öt elem együttes hatását és működését. Ebben az esetben a bolygón élő minden embernek ugyanúgy kellene kinéznie, ugyanúgy kellene járnia, nem lennének különbségek a testmagasságban, bőrszínben, hajban, szokásokban, viselkedésben, jellemekben és így tovább. De ez nem így van. Nincs két egyforma emberi lény. Minden egyén önmagában egyedi, és egyedülállósága megkülönbözteti, az csak tipikusan rá jellemző. Hogyan? Egy vagy két pár a három közül erősebben nyilvánul meg a többihez képest. Ez az uralkodó hatás a prakriti, amely mindig működésben van, befolyást gyakorol, egyedien árnyal minden párt és azok megnyilvánulásait is. Ez alapján elmondható, hogy a prakritink színében tűnik fel minden egyes működésünk, cselekedetünk vagy ezek oldalai, egyedi árnyalatban, ízben.

Így minden egyes ember jár ugyan, de csak olyan kizárólag rá jellemző módon, amely mindenki mástól megkülönbözteti, és amely a prakritijén alapul.

Ez két kérdést vet fel számunkra:

 • Hány felépítést, prakritit különböztetünk meg?
 • Melyek azok a leginkább nyilvánvaló megnyilvánulások vagy tényezők, amelyek meghatározzák a domináló felépítést?

Az ősi Sziddhák tízféle prakritit különböztetnek meg:
 1. váta

 2. pitta

 3. kapha

 4. váta–pitta

 5. váta–kapha

 6. pitta–váta

 7. pitta–kapha

 8. kapha–váta

 9. kapha–pitta

 10. váta–pitta–kapha, nagyon ritka felépítés

Tekintsünk át minden típust, és azok az elmében, viselkedésben és a testben megmutatkozó megnyilvánulásait! Ahogy már említettük, a váta dósában rejlő tulajdonságok a rendszertelenség, hideg, szárazság, mobilitás és mozgás. Az egyszerűség kedvéért, minden mozgás, minden tevékenység a váta dósa hatása alatt áll, a váta dósa minősége és színe tagadhatatlanul megnyilvánul – legyenek azok váta, pitta vagy kapha alapúak.

Nézzük meg például, a járást!

Önmagában a járás váta által dominált tevékenység. E dósa meghatározó befolyása alatt az egyén sétájában erősen megnyilvánulnak a váta sajátosságai: gyorsaság, könnyedség, rendszertelenség, állandó változás, és így tovább – egy csokor szélsőség. A pitta hatás esetében, a váta alapú tevékenységnél a pitta minőségei mutatkoznak meg, mérsékeltség, célhoz kötöttség, egyenletesség.

Ha főleg a kapha hatása nyilvánul meg, akkor a váta alapú tevékenységnél kapha tulajdonságok nyilvánulnak meg, mint például a lassúság, szilárdság, nehézkesség, állandóság.

A három dósa összekeveredő minőségei hozzák létre az egyén egyediségét.

Részletek ebből a könyvből

Vélemény, hozzászólás?