A Filosz Kiadó azzal a céllal jött létre, hogy a világ magas szellemi értékekkel bíró könyveit, szentiratait hozzáférhetővé tegye a spiritualitás iránt érdeklődő vagy éppen elkötelezett hazai olvasók számára.

villanykörteCégadatok

 • Név: Filosz Humán Bt.
 • Székhely: 1066, Budapest, Oktogon tér 3.
 • Levelezési cím: u.a.
 • Üzlethelyiség címe: u.a.
 • Képviselő neve: Sitkéry Zoltán
 • Cégjegyzékszám: 01-06-413948
 • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék
 • Adószám: 28576608-2-42
 • Közösségi adószám: HU- 28576608
 • Számlavezető pénzintézet: Magnetbank
 • Számlaszám: 16200010-61285976
 • IBAN számlaszám: HU35 162000106128597600000000
 • Telefonszám: +36-1-3216459

A Filosz Kiadóval  eddigi együttműködő magyar közösségek

 Milyen könyveket adunk ki?

 

Dr Pressing Lajos

 • Munkánk során olyan könyveket választunk kiadásra, amelyek hiteles, elfogadottan felébredett szerzőktől származnak, legyenek azok valamilyen konkrét valláshoz, filozófiához tartozók, vagy attól függetlenek.
 • Törekszünk arra, hogy bemutassunk modern nyelven szóló, kortárs tanítókat, akik a megvalósítás finom minőségeivel rendelkeznek.
 • Törekszünk arra, hogy kielégítsük a jelentős hazai szellemi iskolák igényeit. Ez az együttműködés teheti élővé a könyvekben lévő holt bölcsességet.

Profilunk kulcsszavai

Advaita, buddhizmus, jóga, felébredés könyvek, hinduizmus, kontempláció, sámánizmus, szúfi, zen.

Sorozataink

A Filosz Kiadó története

A Filosz-Humán Bt-t 2000-ben jött létre. Kezdetben orientalista könyvesboltként, a Keleti Könyvek Boltja-kén működött. Az alapítók Molnár Viktor, Dr. Pressing Lajos és Sitkéry Zoltán (ügyvezető) vezérlő eszméje a keleti kultúra és bölcselet iránti mély lelkesedés és elköteleződés volt.

Könyvkiadói működésünket 2002-ben kezdtük meg, egy régi nagy szerelem, a Zen szellem, a kezdő szellem kiadásával.Az első időszakban a Filosznak, mint könyvesboltnak, a fő profilja a buddhizmus és a jóga volt.

A könyvkiadási profilunk 2002-ben, Malik Tóth István bekapcsolódásával erősödött meg igazán, aki az advaita bölcselet és a keresztény misztika behozásával egyfelől kiszélesítette a Filosz addig jobbára buddhista profilját, másrészt szakfordítóként, lektorként is korrektorként ő alapozta meg a Filosz máig tartó szakmai jó hírét. 2000-től napjainkig a Filosz Kiadó mintegy 50 könyvet jelentetett meg, Sitkéry Zoltán és Malik Tóth István aktív szakmai részvételével. (Két alapító, Molnár Viktor és Pressing Lajos időközben kilépett a Kiadóból.)

A Filosz Könyvesboltról

A Filosz Könyvesbolt szakterülete az igényes spirituális irodalom, és minden olyan könyv, amely a testi-lelki  egység megélését valamint a tudatossági szint emelését, és az emberi lét spirituális dimenzióinak megélését elősegíti.